Czym jest certyfikat AEO, komu przysługuje i jak wygląda procedura uproszczona?

Wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie spedycji, importu, eksportu czy też chociażby przewozu, chcą, ażeby ich firma odnosiła jak najwięcej korzyści. Na sukces ten składa się wiele czynników, ale, każdy kto, chociaż przez krótki okres czasu, miał do czynienia z prowadzeniem własnej działalności, doskonale zdaje sobie sprawę, że na ostateczny efekt końcowy w postaci wielu zadowolonych klientów oraz oczywiście płynności finansowej, składa się wiele elementów poprzedzających cały ten proces. Dobrze prosperująca firma to przede wszystkim odpowiednio zarządzająca osoba, właściwie wykwalifikowana i rzetelna kadra oraz sprawdzone i bezpieczne systemy, na których opiera się praca. Jakie jednak podjąć kroki, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli, albo idzie, ale tylko częściowo i chcielibyśmy usprawnić kilka rzeczy, w tym przypadku w głównej mierze czynności z zakresu handlu zagranicznego? Wiesz co to jest pozwolenie AEO?

Status upoważnionego przedsiębiorcy a pozwolenie AEO

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przepisy prawa celnego oraz prawa unijnego gwarantują przedsiębiorcom, których działalność związana jest m.in z importem towarów spoza terenu UE szereg przywilejów. Jednym z nich jest możliwość uzyskania certyfikatu AEO i tym samym bycia traktowanym jako upoważniony przedsiębiorca AEO.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Warunkiem jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku oraz oczywiście spełnienie konkretnych wytycznych uregulowanych przepisami prawa, do których zaliczyć możemy m.in wypłacalność finansową, dostosowanie się do obowiązku ewidencjonowania, a także spełnianie wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony). Nie wolno w tym miejscu zapomnieć również o konieczności dołączenia istotnego dokumentu, jakim jest kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy, co ma ułatwić sprawdzenie czy tenże przedsiębiorca, na pewno spełnia wszystkie kryteria potrzebne do otrzymania świadectwa AEO. Stosowny wniosek AEO składa się do właściwego urzędu celnego.

Korzyści posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy

Świadectwo AEO to szereg korzyści dla przedsiębiorcy, także poza terenem UE, co znacznie ułatwia obrót towarów. Posiadając je, może on wówczas przejść szybszą oraz mniej sformalizowaną kontrolę celną w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony. Pozwolenie AEO to jednak również możliwość samodzielnego zadecydowania o miejscu przeprowadzenie tejże kontroli, możliwość dostępu do wielu uproszczeń celnych, opcja skorzystania z przywileju zostania obsłużonym poza standardową kolejnością czy też np. sposobność uzyskania rękojmi godnego zaufania przedsiębiorcy, który poważnie podchodzi do odnoszących się do niego powinności zawartych w prawie unijnym.

Co, prawdopodobnie najważniejsze, certyfikat AEO stawia przedsiębiorców w lepszym świetle wobec innych podmiotów gospodarczych, zapewniając im, jakże ważną w transakcjach handlowych, wiarygodność i rzetelność.

Procedura uproszczona

Przywileje, jakie daje przedsiębiorcom, trudniącym się importem oraz eksportem towarów, certyfikat AEO, to nic innego jak, tak zwana, procedura uproszczona. Pomaga ona znacznie odformalizować wszystkie czynności i przyspieszyć cały proces odprawy celnej, co ułatwia życie nie tylko wspomnianym wyżej importerom oraz eksporterom towarów, ale również administracji celno-skrabowej, której zadanie zostało zredukowane jedynie do sprawdzenia czy stosowny podmiot w sposób prawidłowy dokonał zgłoszenia celnego oraz dostarczył wszystkie towary do  urzędu celnego. W ten oto sposób, obrót towarów przebiega zdecydowanie płynniej oraz bez zbędnych zakłóceń.

Co ciekawe, w przypadku uproszczonej procedury, tradycyjne zgłoszenie celne, zastępuje nawet zgłoszenie internetowe, co jeszcze dodatkowo pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Pomoc dla przedsiębiorcy

Dla wielu przedsiębiorców, już sama myśl o konieczności wypełniania dokumentów związanych z uzyskaniem statusu upoważnionego przedsiębiorcy, powoduje zniechęcenie, a ogrom przepisów celnych – mętlik w głowie i lekkie przerażenie.

Na szczęście istnieje szereg firm, które świadcząc usługi z zakresu szeroko pojętego prawa celnego, pomaga przebrnąć przez skomplikowane meandry tychże zagadnień. Jedną z nich jest firma Empirium Profit, która prowadzi m.in szkolenia celne oraz doradztwo celne. Wykwalifikowany doradca celny pokazuje, jak wprowadzić w życie skomplikowane procedury celne, a także pomaga w spełnieniu wymaganych formalności w przypadku starania się o otrzymanie możliwości korzystania z procedury uproszczonej.

Firma Empirium Profit, to jednak nie tylko pomoc z zakresu wyżej wymienionych czynności. Jako przedsiębiorca, otrzymamy tam również wsparcie z zakresu samego uzyskania statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy, a nawet wsparcie odnoszące się stricte do zachowania wszelkich względów bezpieczeństwa w firmie.

Dlatego, jeżeli jako trzymający pieczę nad firmą, chcesz ją wspomóc i otrzymać niezbędne wskazówki, usprawnić jej całościowe działanie, a przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa celnego czy też wreszcie zwiększyć jej przychody, zachęcamy do szerszego zapoznania się z naszymi usługami.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *