Jakie korzyści daje konsulting energetyczny?

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska przyjęła wiele zobowiązań dotyczących kierunku swojego rozwoju. Ratyfikując tzw. Protokół z Kioto, Polska przyjęła zobowiązania dotyczących rozwoju branży energetycznej. Pakiet klimatyczny przegłosowany w Unii Europejskiej zakłada:

– ograniczenie zużycia energii o 20% (zwiększenie efektywności energetycznej)

– zwiększenie udziału energii z Odnawialnych Źródeł Energii do 20%

– ograniczenie emisji CO2 o 20%.

Realizacja tego pakietu wymaga stałego monitorowania i odpowiedniego zarządzania gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa.

Większość firm, zwłaszcza niezwiązanych stricte z branżą energetyczną, nie posiada zasobów ludzkich, które mogłyby zostać wykorzystane przy zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie. Idealnym rozwiązaniem dla takich firm jest zlecenie konsultingu energetycznego zewnętrznym podmiotom. Usługa konsultingu energetycznego niesie ze sobą wiele korzyści

Jak wspomniano wcześniej, konsulting energetyczny usuwa konieczność tworzenia dedykowanych zespołów pozwalając oszczędzić pieniądze oraz zasoby ludzkie. Oszczędność pieniędzy jest głównym powodem, dla którego warto zainwestować w konsulting energetyczny.

Konsulting pozwoli nam na umiejętny monitoring i analizę zużycia energii. Optymalizując wykorzystanie prądu elektrycznego w przedsiębiorstwie możemy efektywnie zarządzać budżetem energetycznym.

Konsulting energetyczny pozwoli na obniżenie poziomu nieefektywności i nieprawidłowości energetycznych. Doradca energetyczny wskaże miejsca, w których można uniknąć strat energii oraz poprawić wydajność urządzeń i procesów.

Do daje doradztwo energetyczne?

Dzięki doradztwu energetycznemu firma może zacząć wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE) odpowiednie dla warunków mikroekonomicznych przedsiębiorstwa. Również wprowadzenie odpowiedzialnego recyklingu obniży koszty lub umożliwi otrzymanie dofinansowań z krajowych i unijnych funduszy dotyczących ochrony środowiska.

Wspomniane przed chwilą korzyści płynące z konsultingu energetycznego możemy umieścić w trzech sektorach:

  1. Korzyści ekonomiczne

Najszerszym aspektem skorzystania z konsultingu energetycznego jest obniżenie kosztów. Korzyści te wynikają zarówno z bardziej efektywnego zarządzania energią, optymalizacji budżetu, a także uzyskania dofinansowań na modernizację i unowocześnienie linii produkcyjnych.

  1. Bezpieczeństwo energetyczne

Dzięki zastosowanym poradom przedsiębiorstwo poprawia swoje bezpieczeństwo energetyczne. Obniżając zużycie energii oraz poprawiając procesy zmniejsza się ryzyko występowania tzw. blackoutów i niedoborów energii.

  1. Wizerunek i wpływ na środowisko

Ostatnim sektorem jest poprawa wizerunku. Jako świadome przedsiębiorstwo dbające o środowisko wprowadzające odpowiedzialne zarządzanie odpadami oraz korzystające z odnawialnych źródeł energii wpasowujemy się w trend tzw. zielonej energii.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *